Uz minijaturne prikaze djeca u vrtiću će lakše razumijeti svijet koji ih okružuje.

Drveni program Minijature svijet oko nas

Egipat Realne edukativne minijature.
20,70 €
Na cesti Upoznajte razne vrste vozila.
20,70 €
Na farmi Upoznajte život na farmi.
20,70 €
Na nebu Upoznajte zračni promet.
20,70 €
Svemir Upoznajte svemirsku opremu.
20,70 €
Vlakovi Upoznajte vrste vlakova.
20,70 €