Različita geometrijska tijela uz koje će učenici lakše svladati gradivo sa nastave matematike.

Matematika Geometrijska tijela