Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI
HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o.

2023

HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o., poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke obrađuje. Obrada osobnih podataka vrši se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj. U ovoj Politici privatnosti na transparentan način željeli bi Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljamo, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, kako ih štitimo i koja su Vaša prava. Ova Politika privatnosti primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju obavljamo kao voditelj obrade, osim ako je drugom politikom ili drugim dokumentom drugačije propisano za neku pojedinu obradu.

SADRŽAJ

SADRŽAJ

VODITELJ OBRADE

KATEGORIJE ISPITANIKA, SVRHE OBRADE I PRAVNI TEMELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

POSLOVNI PARTNERI (klijenti i dobavljači proizvoda i usluga)

ISPITANICI KOJI STUPAJU U KONTAK S NAMA

POSJETITELJI NAŠE INTERNETSKE STRANICE - KOLAČIĆI I WEB FORME

POSJETITELJI NAŠIH POSLOVNIH PROSTORIJA

KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM SUBJEKTIMA

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

PRAVA ISPITANIKA

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

ZAVRŠNE ODREDBE

VODITELJ OBRADE

HERCEGOVA TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Graberje 28 OIB: 37927948281.
Kontakt:
e-mail: info@hercegova-trgovina.hr
broj telefona: 01 377 5407
www.hercegova-trgovina.hr

KATEGORIJE ISPITANIKA, SVRHE OBRADE I PRAVNI TEMELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

POSLOVNI PARTNERI (klijenti i dobavljači proizvoda i usluga)

U svom poslovanju obrađujemo podatke poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera:

 • lijenti fizičke osobe koje jesu, mogu postati ili su bili poslovni pratneri npr. obrtnici, osobe koje su u režimu samostalnih zanimanja (npr. odvjetnici, liječnici i dr.), osobe s kojima se sklapaju ugovori o djelu (npr. pjevači, slikari, fotografi i dr.) i ostale fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika i
 • fizičke osobe koje u nekom dijelu poslovanja predstavljaju pravne osobe s kojima imamo, možemo imati ili smo imali poslovni odnos (npr. osobe koje vrše dostavu, osobe kojima se šalju računi, potpisnici ugovora, osobe s kojima se dogovara primopredaja, i sl.)

Svrha obrade i pravni temelj:

 • izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora: slanje ponude, ispunjenje obveza iz ugovora, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje (primjerice: podaci o kontakt osobama za slanje ponuda, računa, za dogovor o vremenu i mjestu isporuke opreme temeljem ugovora, podaci o potpisicima ugovora i sl.);
 • direktan marketing: obrada podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja poslovnih partnera o novostima u našem asortimanu, temeljem legitimnog interesa ili privole ako je privola tražena.

Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

Vrsta osobnih podataka ispitanika koji se prikupljaju su:

 • ime i prezime,
 • e-mail,
 • broj telefona,
 • podaci o funkciji unutar pravne osobe koju predstavlja (npr. referent prodaje, tajnica uprave i sl.) i naziv pravne osobe,
 • zanimanju kada je ispitanik fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos (primjerice: pjevač, slikar, fotograf, odvjetnik, liječnik...),
 • podatke koji su navedeni na obrascima bjanko zadužnice, zadužnice, mjenice,
 • broj računa u banci (IBAN) kada je poslovni partner fizička osoba s kojom se stupa u ugovorni odnos te
 • drugi podaci ovisno o prirodi poslovnog odnosa.

Mjesta prikupljanja osobnih podataka ispitanika:

 • zaprimljeni upiti odnosno ponude ispitanika za poslovnom suradnjom,
 • zaprimljeni upiti za ponudom koji se nalaze na internetskoj stranici www.hercegova-trgovina.hr
 • zaprimljeni podaci od ispitanika u kontekstu prodaje proizvoda/usluga ili kupnje proizvoda/usluga od poslovnog partnera
 • poslovna korespondencija vezano uz određenu prethodnu ili sadašnju poslovnu suradnju (primjerice korespondencija koja se vrši u sklopu izvršavanja ugovora),
 • javno dostupni izvori (primjerice: javni registri kao što je sudski registar, web stranice poslovnih partnera, časopisi, bilteni i sl.).

Pored navedenih vrsta podataka i mjesta prikupljanja moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz poslovnog odnosa.

ISPITANICI KOJI STUPAJU U KONTAKT S NAMA

U svom poslovanju obrađujemo podatke kada fizička osoba stupa u kontakt s nama na bilo koji način (telefonom i/ili e-mailom ili na drugi način) s pitanjem, pritužbom, komentarom ili povratnim informacijama primjerice o pruženim uslugama/isporučenoj robi.
Svrha obrade je odgovaranje na započetu komunikaciju na odgovarajući način. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe koje nisu prethodno navedene, obrada se temelji na legitimnom interesu ili na privoli ako smo od ispitanika tražili i dobili privolu.
Vrsta osobnih podataka ispitanika koji se prikupljaju su: ime i prezime, kontaktne podatke i sadržaj komunikacije). U tom slučaju pojedinac ima kontrolu nad osobnim podacima koje dijeli s nama.

POSJETITELJI NAŠE INTERNETSKE STRANICE - KOLAČIĆI I WEB FORME

Kolačići

Naša internetska stranica www.hercegova-trgovina.hr koristi kolačiće (cookies) - male tekstualne datoteke koje na Vaše računalo smješta internetski poslužitelj (server), pri pristupanju internetskoj stranici.

Kako bi se omogućila funkcionalnost tih stranica koristimo nužne kolačiće i ne možemo ih isključiti.

Dodatno je moguće da ćemo koristiti i sjedeće vrste kolačića:

 • Funkcionalne kolačiće - omogućuju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju.
 • Statističke kolačiće - omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa u svrhu mjerenja i poboljšanja učinkovitosti Internet mjesta
 • Marketinške kolačiće - služe za praćenje korisnika kroz web stranice i prikazivanje ciljanih oglasa.

Kolačići mogu biti:

 • Kolačići prve strane (first party cookie) Kolačići prve strane dolaze s Internet mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića Internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom Internet mjestu.
 • Kolačići treće strane (third party cookie) Kolačići treće strane dolaze s drugih Internet mjesta, a koje se nalaze na Internet mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića druga Internet mjesta mogu pratiti korištenje Interneta na Internet mjestu kog gledate u marketinške svrhe.

Koje kolačiće možemo koristiti obavijestit ćemo Vas prlikom dolaska na samu stranicu prikazivanjem web forme trake za privolu tzv. cookie consent bannera u kojoj će se prikazati koje kolačiće imamo i prilikom čega ćemo zamoliti vašu privolu za sve kolačiće koji nisu nužni. Za prikazivanje te web forme koristmo alat Cookie bot, čije politke privatnosti molimo nađite na sljedećem linku: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/ Obratite pozornost da izmjene postavki trake za privolu treba poduzeti za svaki krajnji uređaj zasebno odnosno čak i za isti uređaj, ako mu pristupate s različitih računa.

Ako ste se predomislili vezano za postavke kolačića, ponovnim otvaranjem trake za privolu tzv. cookie consent bannera možete u svakom trenutku promijeniti svoje postavke.

Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. U nastavku su poveznice na upute u vezi brisanja kolačića u najpopularnijim web-preglednicim U nastavku su poveznice na upute u vezi brisanja kolačića u najpopularnijim web-preglednicima:

Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki preglednika možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Web forma - podaci za ponudu

Na internetskoj stranici imate mogućnost pregleda naših proizvoda, te sačinjavanja popisa proizvoda koji nam možete poslati kako bi vam dali službenu ponudu. Prilikom popunjavanja web forme - obrasca - podaci za ponudu - molimo da ispunite podatke uz napomenu da ponudu šaljemo samo veleprodajnim kupcima (pravne osobe, obrtnici i sl.). Podatke prikupljene na taj način (ime, prezime, te ostali podatci o pravnoj osobi, odnosno obrtniku) čuvat ćemo u bazi podataka poslovnih partnera.

Svrha obrade je odgovaranje na upit i potencijalna poslovna suradnja, a pravi temelj poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

POSJETITELJI NAŠIH POSLOVNIH PROSTORIJA

Prilikom posjeta našim poslovnim prostorijama, moguće je da će na vanjskom ulazu biti videonadzor.
Svrha obrade je zaštita ljudi i imovime, a pravni temelj legitimni interes.
Videozapisi se se čuvaju do 15 dana, osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

KANDIDATI ZA ZAPOSLENJE I RADNICI

U svom poslovanju obrađujemo podatke bivših i sadašnjih radnika, kandidata za zapslenje, osobe na praksi (učenici), stručnom usavršavanju, studenti koji rade temeljem tzv. studentskog ugovora, te druge osobe čiji se podaci obrađuju u okviru radnopravnih i srodnih odnosa.
Svrhe obrade su:
Selekcija kadrova: uključuje prikupljanje i daljnju obradu relevantne natječajne dokumentacije, eventualno testiranje i ocjenjivanje,
Zaključenje ugovora: obrada u svrhe zaključenja ugovora o radu, studentskog ugovora, stručne prakse ili stručnog osposobljavanja, ili bilo kojeg drugog usporedivog odnosa.
Ostvarivanje materijalnih i drugih prava: obrada je nužna kako bi se ostvarila materijalna i druga prava radnika, osoba u usporedivom odnosu ili drugih osoba (npr. djeca, supružnici ili korisnici osiguranja),
Ispunjenje ugovora: obrada podataka je nužna u svrhu ispunjenja ugovora od strane ispitanika, što uključuje ispunjenje radnih obveza, praćenja njihovog izvršavanja i osiguravanja svih relevantnih mjera za njihovo izvršavanje.
Informiranje: obrada kontakt podataka u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja kandidata o otvorenim pozicijama i natječajima, odnosno mogućnostima zaposlenja kao i u svrhu kvalitetnog i pravovremenog informiranja sadašnjih radnika o informacijama vezanim uz radni odnosno usporediv odnos
Zaštita imovine i osoba: uključuje praćenje ulaza/izlaza iz poslovnih prostorija, korištenja službenih mobilnih uređaja, računalne opreme, internetskog i telefonskog prometa, automobila, prostorija, i druge naše imovine.
Prestanak radnog odnosa: obrada podataka zbog prestanka ugovora o radu ili drugog usporedivog ugovora, a radi ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza.
Zaštita na radu: obrada podataka može biti potrebna i u slučajevima kada je nužna za ispunjenje svrhe posebnih propisa o zaštiti na radu uključujući alkotestiranje sukladno propisima.

Pored navedenih svrha moguća je obrada osobnih podataka i u druge specifične svrhe, ali uvijek u okviru koji je zakonom propisan ili ako je obrada potrebna za ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom i svakim usporedivim odnosom.
Podaci koji se prikupljaju od kandidata za zapsolenje u pravilu su: ime, prezime, datum rođenja, adresa, državljanstvo, OIB, mobitel, e-mail adresa (u svrhu kontaktiranja), spol, stručna sprema. Podaci koji se prikupljaju za zasnivanje radnog odnosa navedeni su u Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koje je objavilo ministarstvo nadležno za rad i mirovinski sustav. Potrebni podaci za zasnivanje radnog odnosa u pravilu su: podaci sa osobne iskaznice, podaci o tekućem računu ili uputa za plaćanje od banke, OIB, dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome), e-knjižica: potvrda o mirovinskom stažu, Elektronički zapis obrasca porezne kartice, tzv. PK obrasca, rodni list djeteta ako je mlađe od 15 godina.
Pravni temelji su izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora kao i poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM SUBJEKTIMA

Osobne podatke dijelimo i prenosimo s drugima samo kad je to dopušteno. Dijeljenje osobnih podataka događa se u dva slučaja:
Kada je dijeljenje nužno i treći subjekti nastupaju kao samostalni voditelji obrade i u tom slučaju vas upućujemo da se upoznate s njihovim politikama privatnosti. Primjer za takvo dijeljenje je dostava podataka radnika nadležnim zavodima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također, mogli bismo dobiti zahtjev suda koji traže otkrivanje osobnih podataka. Podaci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima.
Kada koristimo usluge naših partnera koji tada nastupaju kao izvršitelji usluga. Primjerice kada angažiramo vanjske partnere kao potporu u održavanju naših IT-sustava. U tim slučajevima sklapaju se odgovarajući ugovori o obradi osobnih podataka.

Osobni podatci se ne prenose u treće zemlje. Kada bi se dogodio slučaju prijenosa osobnih podataka u treće zemlje i to u zemlju za koju je Europska komisija utvrdila da ne pruža dovoljan stupanj zaštite osobnih podataka prijenosi se obavljaju na temelju ugovora u kojem su sadržani zahtjevi EU-a za prijenose osobnih podataka izvan EGP-a. Poseban slučaj je eventualno dijeljenje osobnih podataka korištenjem kolačića što je pobliže opisano u poglavlju POSJETITELJI NAŠE INTERNETSKE STRANICE - KOLAČIĆI I WEB FORME.

VRIJEME ČUVANJA PODATAKA

Podaci ispitanika se obrađuju i čuvaju, u skladu s važećim zakonskim propisima kada je obveza čuvanja propisana (primjerice isplatne liste, analitička evidencija o plaćama za koje se plaćaju obvezni doprinosi se čuvaju trajno, a knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige se čuvaju najmanje jedanaest godina).
U situacijama kada smo ovlašteni sama utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju vodeći računa o svrsi obrade, legitimnim interesima i interesima ispitanika da se podaci brišu. Kada nije ništa drugo određeno kod pojedine obrade, očuvanje osobnih podataka određuje se na 5 godina od zadnje aktivnosti vezano uz pojedinog ispitanika.

PRAVA ISPITANIKA

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, kada smo mi voditelj obrade ispitanici mogu besplatno ostvariti sva prava zajmčena pozitivnim propisima, u granicama i uz ograničenja koje propisuje Uredba:

 • Pravo na pristup osobnim informacijama
 • Pravo na ispravak osobnih podataka
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • Pravo na prigovor

Za ostavrenje svojih prava svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu e-mail: info@hercegova-trgovina.hr odnosno putem pošte na adresu Zagreb, Graberje 28.
Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu - Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136, e-mail: azop@azop.hr, ako smatrate da su vam povrijeđena prava na zaštitu podataka.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.
Svi zaposlenici voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Politika privatnosti dostupna je na stranici www.hercegova-trgovina.hr. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti