Fizika Valovi

Sva oprema i instrumenti potrebni za provođenje nastave valova iz fizike.

Batić za glazbenu vilicu
9,18 €
Glazbena vilica na rezonantnoj kutiji
53,22 €
Rezunantna kutija za glazbenu vilicu
58,40 €
Stroboskop sa motorom-nastavnički
58,40 €
Komplet spiralnih opruga
67,45 €
Mikrofon na stalku
67,45 €
Monokord
72,53 €
Zvučnici na stalku
87,45 €
Regulator broja okretaja
120,00 €
Stojni val na niti
129,94 €
Kundtova cijev na grafoskopu
160,59 €
Generator tona
207,31 €
Valovi na vodi
331,28 €
Stojni valovi u zraku
580,53 €