Pribor za mjerenje prilagođen potrebama nastave iz fizike.

Fizika Pribor za mjerenje

Plastično ravnalo- 40cm
0,73 €
Ribarski konac (3m)
1,18 €
Krojački metar
2,19 €
Mjerna vrpca od 2 m (dvometar)
3,29 €
Uteg s dvije kukice 2 kukice
6,37 €
Plastelin
6,38 €
Uteg Fe s kukicom
6,57 €
Uteg Al s kukicom
7,15 €
Uteg Ms s kukicom
8,03 €
Uteg od 1 kg
13,59 €
Uteg 2 kg
18,90 €
Zaporni digitalni sat
26,34 €
Instrument na postolju 0-1A
32,12 €
Instrument na postolju 0-15V
32,12 €
Pomično mjerilo
35,33 €
Utezi od 0,1-10 g
41,59 €
Instrument na postolju 0-6V
43,00 €
Vaga do 3kg
44,97 €
Utezi od 5-200 g
57,07 €
Elektronički metronom
58,12 €
Mikrometar 0-25
61,99 €
Vaga precizna školska 0,1g/500g
65,03 €
Univerzalni mjerni instrument-analogni
80,01 €
Univerzalni mjerni instrument- digitalni
81,23 €
Učenička vaga – poluga
119,03 €
Optička vrata
120,78 €