Opremite knjižnice policama za knjige, ormarima, kolicima za knjige i panoima.

Knjižnica