Pribor za školske zelene ploče uključuje: spužve, krede, posudu za spužvu i kredu.

Ploče i panoi Pribor za zelene ploče

Posuda za spužvu i krede
5,00 €