Oprema i pribor potrebni za izvođenje pokusa s vakumom iz fizike.

Fizika Pokusi s vakumom

Dazimetar
99,41 €
Električno zvonce za vakuumsko zvono
30,51 €
Magdeburške polukugle 1 par
152,63 €
Newtonova cijev
128,32 €
Podnožje za stakleno zvono
254,83 €
Stakleno zvono
179,57 €
Vakum pumpa
443,29 €
Ventilator za vakuumsko zvono
45,79 €
Zastavica za vakuumsko zvono
33,18 €