Pribor potreban za provođenje nastave geometrijske optike iz fizike.

Fizika Geometrijska optika

Bazen za lom svjetlosti (univerzalni)
90,45 €
Dijafragma 4kom
11,31 €
Flintova prizma – staklena
62,18 €
Florescin koncentrat 50 ml
7,43 €
Hartlijeva ploča
47,51 €
Izvor svjetlosti 12V 18W
72,60 €
Laser 1mW sa sigurnosnim ključem
873,85 €
Laserska dioda na postolju
172,54 €
Leća rastresna 120 mm sa magnetima
26,41 €
Leće na stalku +10, +20
55,12 €
Ogledalo konkavno s magnetima
20,70 €
Ogledalo konveksno sa magnetima
20,70 €
Ogledalo ravno sa magnetima
17,52 €
Plan paralelna ploča s magnetima
22,16 €
Ploča s dijafragmom za grafoskop
22,61 €
Polukružna ploča s magnetima
25,08 €
Pravokutna prizma s magnetima
19,17 €
Prizmatično tijelo za vodu
39,33 €
Sabirna leća +10 na stalku
26,28 €
Sabirna leća +20 na stalku
29,03 €
Stalak za laserski pokazivač
50,43 €
Stalak za staklo sa svijećama
28,67 €
Stativ za prizmatično tijelo
27,30 €