Djeca za vrijeme glazbene kulture razvijaju slušne vještine te percipiraju zvuk pomoću osjetillnih vibracija.